Systematic and Applied Acarology

2015 Impact Factor 1.378 (ranked 34 of 94 entomology journals in JCR 2016 edition); Editor-in-Chief Prof Zhi-Qiang Zhang

Announcements

 

Impact Factor on the rise

 
The 2015 Impact Factor of SAA is 1.378 (ranked 34 of 94 entomology journals in JCR 2016 edition).  
Posted: 2016-06-14 More...
 
More Announcements...

VOL 22, NO 2 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Article

Yaghoub Fathipour, Maryam Karimi, Azadeh Farazmand, Ali Asghar Talebi
159–169
Kaori Tamura, Katsura Ito
170–183
Xia Chen, Yan-Xuan Zhang, Yu-Ping Zhang, Hui Wei, Jian-Zhen Lin, Li Sun, Feng Chen
184–192
Sergey G. Ermilov
193–207
John D. Scott, Janet E. Foley, Monica R. Young, Lance A. Durden
208–216
Mohammad Sobhi, Hamidreza Hajiqanbar, Abdolazim Mortazavi
217–223
Anna Seniczak, Stanisław Seniczak
224–240