Vol 292, No 3

27 January 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.292.3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

BRUNO SENTERRE, GERMINAL ROUHAN, CHARLES MOREL, JEAN-YVES DUBUISSON
201–217
JING CAO, CHENGMING TIAN, YINGMEI LIANG, CHONGJUAN YOU
218–230
RENATA PIWOWARCZYK, ÓSCAR SÁNCHEZ PEDRAJA, GONZALO MORENO MORAL
231–242
FANG-RU NAN, JIA FENG, JUN-PING LV, QI LIU, SHU-LIAN XIE
243–252
MING TANG, CHEN REN, QIN-ER YANG
253–261
FANG-FANG CAI, YOU-XIN CHEN, MENG-LING ZHU, XIAO-CHUANG LI, REN-HUI LI
262–270
SONIA ARDITO M., MARÍA LUISA NÚÑEZ-RESENDIZ, KURT M. DRECKMANN, ABEL SENTÍES
271–278
FERNANDO RIVADAVIA, EDWARD LLOYD READ, ANDREAS FLEISCHMANN
279–286
HAI-SHENG YUAN, YAN-HONG MU, WEN-MIN QIN
287–295
XIN-YUAN MIAO, CHUN-XIANG LI, LI-BING ZHANG
296–300