Vol 343, No 2

9 March 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.343.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

MASOUD SHEIDAI, HANIYEH TEYMOORI, ZAHRA NOORMOHAMMADI, AHMAD-REZA MEHRABIAN, FAHIMEH KOOHDAR, SOMAYEH GHASEMZADEH-BARAKI
101–115
JIAOJIAO QU, LAN QING YU, JIAN ZHANG, YANFENG HAN, XIAO ZOU
116–126
ANA JUAN, GABRIEL BLANCA, MIGUEL CUETO, JULIÁN FUENTES, LLORENÇ SÁEZ
127–138
ZI-YUE LIU, HONG-JIN WEI, HUI SHANG, RAN WEI, YING WANG, BAO-DONG LIU, YUE-HONG YAN
139–148
HUI YANG, KEVIN D. HYDE, SAMANTHA C. KARUNARATHNA, CHAO DENG, CHANG-HUA GU, SHENG-AO YANG, ZHI-CHANG ZHANG
149–159
FIORELLA F. MAZINE, MARCOS SOBRAL, KARINNE SAMPAIO VALDEMARIN
160–166
LAMARCK ROCHA, MARIA MERCEDES ARBO, PATRÍCIA LUZ RIBEIRO
167–174
QIONG YUAN, CHEN REN, QIN-ER YANG
175–181
BRUNO S. AMORIM, MARCCUS ALVES
182–188
ALICIA LÓPEZ, AGOSTINA B. SASSONE, PEDRO FIASCHI
189–193

Correspondence

LEONID V. AVERYANOV, MAXIM S. NURALIEV, ANDREY N. KUZNETSOV, SVETLANA P. KUZNETSOVA
194–198
AVNI YILDIZBAŞ, MURAT KOÇ
199–200