Vol 383, No 1

13 December 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.383.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

ALEXANDRA C. COOPER, DENNIS E. DESJARDIN, BRIAN A. PERRY
1–47
HAN-FENG XU, ZHONG-HUI MA
48–54
MONIKA WOŹNIAK-CHODACKA
55–74
WEI-GUO ZHOU, DE-WEN DING, QING-SONG YANG, MANZOOR AHMAD, YUAN-ZHOU ZHANG, XIAN-CHENG LIN, YAN-YING ZHANG, JUAN LING, JUN-DE DONG
75–92
SINANG HONGSANAN, YUJIA ZENG, KEVIN D. HYDE, NING XIE
93–102
BARIŞ ÖZÜDOĞRU, DMITRY A. GERMAN
103–110
IHSAN A. AL-SHEHBAZ, ASUNCIÓN CANO, HUBER TRINIDAD, PAÚL GONZÁLES, ELLUZ HUAMÁN
111–116

Correspondence

PEDRO JOEL SILVA DA SILVA FILHO, WILLIAM WAYT THOMAS, ILSI IOB BOLDRINI
117–120
JIBANKUMAR SINGH KHURAIJAM, RITA SINGH, MICHAEL CALONJE, JAIDEEP MAZUMDAR
121–124
JOSÉ FLORIANO B. PASTORE, MICHELLE MOTA
125–127