Vol 28, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

B. I. Sirenko
Y. S. Trubin
B. I. Sirenko, A. V. Merkuliev, E. N. Krol, D. D. Danilin, I. O. Nekhaev
T. G. Stojko, V. A. Senkevich, A. S. Kadomtseva
I. P. Shepeleva
A. A. Schileyko
I. Balashov, Z. Shvydka, O. Vasyliuk, O. Marushchak, D. Shyriaeva, O. Oskyrko