Vol 4565, No 3

11 Mar. 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4565.3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

PAOLA A. CARRASCO, FELIPE G. GRAZZIOTIN, ROY SANTA CRUZ FARFÁN, CLAUDIA KOCH, JOSÉ ANTONIO OCHOA, GUSTAVO J. SCROCCHI, GERARDO C. LEYNAUD, JUAN C. CHAPARRO
301–344
SHABUDDIN SHAIK
345–360
JANET M. BRADFORD-GRIEVE, GEOFFREY A. BOXSHALL
361–372
ZOLTÁN VAS
373–382
ISABEL L. DITTMANN, WOLFGANG DIBIASI, CAROLINA NOREÑA, BERNHARD EGGER
383–397
XUAN LIU, HUAIQING DENG, ZHIJIN LIU, JIANG ZHOU
398–406
BORIS C. KONDRATIEFF, BRIAN J. ARMITAGE
407–419
JAIME DE LIEGE GAMA NETO, JOSÉ MOACIR FERREIRA RIBEIRO, MAHEDY ARAUJO BASTOS PASSOS
420–426
PIERRE MARLE, JULIEN BARNASSON, GENNARO COPPA
427–432
ENDANG PURWANINGSIH, KARTIKA DEWI, LESLEY R. SMALES
433–441

Correspondence

DOUGLAS J. WILLIAMS
442–442
GUANG-YU CHEN, YUE XU, WANG LIAO, ZHU-QING HE
443–446
DAVID MIFSUD, MAURO DACCORDI
447–450