Vol 4568, No 1

19 Mar. 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4568.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

SERGEY V. MIRONOV, TERRY D. GALLOWAY
1–39
FERNANDA F. CAVALCANTI, CLÉSLEI CHAGAS, EVELYN S. M. FONSECA
40–50
MARIANA P. MARQUES, LUIS M. P. CERÍACO, SUZANA BANDEIRA, OLIVIER S. G. PAUWELS, AARON M. BAUER
51–68
LAURE CORBARI, INMACULADA FRUTOS, JEAN CLAUDE SORBE
69–80
JESSICA B. BAROGA-BARBECHO, SHERYL A. YAP, MING KAI TAN, TONY ROBILLARD
81–96
MASAMI MASUMOTO, SHÛJI OKAJIMA
97–112
SÔNIA A. CASARI, FRANCISCO E. DE L. NASCIMENTO
113–138
SHOWTARO KAKIZOE, MUNETOSHI MARUYAMA, KIMIO MASUMOTO
139–148
JIA-JIA CHEN, WEI-XUAN LI, RONALD SLUYS, MING-QI WU, LEI WANG, SHUANG-FEI LI, AN-TAI WANG
149–167
ZUZANA BÁBORSKÁ, JIŘÍ SKUHROVEC, MICHAEL KOŠŤÁL
168–176
ANTHONY C. GILL, BARRY C. RUSSELL
177–184
LUCIANE AUGUSTO DE AZEVEDO FERREIRA, MARCOS TAVARES
185–193
YU-HAN QIAN, LI FU, JUN-YING JIAO, YU-ZHOU DU
194–200