Vol 1, No 1

December 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/palaeoentomology.1.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Editorial

DANY AZAR, JACEK SZWEDO, EDMUND JARZEMBOWSKI, NEAL EVENHUIS, DIYING HUANG
1–2

Reviews

DIYING HUANG, CHENYANG CAI, YANZHE FU, YITONG SU
3–31

Short Communication

ELSA FALIÈRES, ANDRÉ NEL
32–36
DIYING HUANG, YANZHE FU, JIAN GAO, ANDRÉ NEL
37–41
DANY AZAR, SAHAR AZAR, SIBELLE MAKSOUD
42–46
RYSZARD SZADZIEWSKI, ELŻBIETA SONTAG
47–50

Article

YANZHE FU, DIYING HUANG, MICHAEL S. ENGEL
51–57
MARINA HAKIM, DIYING HUANG, DANY AZAR
58–64
WIESŁAW KRZEMIŃSKI, IWONA KANIA, KATARZYNA KOPEĆ, MAGDALENA OKOŃ
65–79
EKATERINA A. SIDORCHUK, DMITRY D. VORONTSOV
80–90
YINGYAN MAO, KUN LIANG, YITONG SU, JIANGUO LI, XIN RAO, HUA ZHANG, FANGYUAN XIA, YANZHE FU, CHENYANG CAI, DIYING HUANG
91–103