Vol 19, No 2: 27 Jun. 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.11158/saa.19.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Article

HAO-SEN LI, JING-TAO SUN, YU LIU, XIAO-FENG XUE, XIAO-YUE HONG
113–122
MARLIZA BEATRIS REICHERT, GUILHERME LIBERATO DA SILVA, MATHEUS DOS SANTOS ROCHA, LIANA JOHANN, NOELI JUAREZ FERLA
123–136
PETER MAŠÁN, PETER FENDA
137–143
MOHMOOD SAMADPOUR, MOHAMMAD KHANJANI, BAHMAN ASALIFAYAZ
144–153
AMIR LOGHMANI, HAMIDREZA HAJIQANBAR, ALI ASGHAR TALEBI
154–159
YUNUS ÖMER BOYACI, PINAR GÜLLE
160–165
DONG LIU, JUN CHEN
166–176
ZHEN NI, DONG LIU
177–188
DONG LIU, ZHI-QIANG ZHANG
189–196
SERGEY G. ERMILOV, LEONID B. RYBALOV, TARIKU HUNDAMA
197–204
SERGEY G. ERMILOV, ALEXANDER E. ANICHKIN
205–215
SERGEY G. ERMILOV, OLMAN ALAVADARO-RODRÍGUEZ, AXEL P. RETANA-SALAZAR
216–222
SHAHJAHAN RAJPUT, XIAO HAN, XIAO-FENG XUE, XIAO-YUE HONG
223–235
GUANG-YUN LI, JING-JING LI, WEI XIA, HE-LI QU, SHUAI YANG, JIAN-PING ZHANG
236–247
JEROME GODDARD, CHRISTOPHER D. PADDOCK
253–256

Correspondence

QING-HAI FAN, FAN JIANG
248–249

Editorial

ZHI-QIANG ZHANG
250–252