Vol. 20, No. 5: 31 Jul. 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.11158/saa.20.5

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Correspondence

Bruce H Noden, Donald Arnold, Richard Grantham
468–470

Article

Ana Eugenia Jimenez, Ruth M Castro, Antony Solórzano, Victor Montenegro, Sergio Bermúdez, Carlos Víquez, Gaby Dolz
471–477
YONGTAO LI, JUEYINGQI JIANG, YANQIN HUANG, ZHENHUI WANG, JIANPING ZhANG
478–490
Jie Ji, Yan-Xuan Zhang, JIan-Zhen Lin, Xia Chen, Li Sun, Yutaka Saito
491–496
Ya-Ying Li, Yan Zhang, Qin Hu, Lei Liu, Xue-Nong Xu, Huai Liu, Jin-Jun Wang
497–506
Xiao Han, Shahjahan Rajput, Xiao-Feng Xue, Xiao-Yue Hong
507–522
Angsumarn Chandrapatya, Ploychompoo Konvipasruang, J.W. Amrine, Jr.
523–555
Sergey G. Ermilov, Leonila Corpuz-Raros
556–566
Tobias Pfingstl
567–578