Vol. 23, No. 11 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.11158/saa.23.11

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Review

Peng-Yu Jin, Lu Tian, Lei Chen, Xiao-Yue Hong
2087–2098

Correspondence

Josiane Pacheco de Alfaia, Maria Edvania Barros Neves, Luana Lima Melo, Debora Barbosa Lima, Nivia da Silva Dias, Jose Wagner Silva Melo
2099–2103

Article

Ali Gol, Hussein Sadeghi Namaghi, Enrico de Lillo
2104–2112
Sebastián Muñoz-Leal, Flavio A. Terassini, Hermes R. Luz, Isabella Fontana, Luís Marcelo A. Camargo, Marcelo B. Labruna
2113–2121
Nadim Yılmazer
2122–2128
Joanna Mąkol, Marta Konikiewicz, Birgit Klug
2129–2146
Sergey G. Ermilov, Maria Minor
2147–2158
Mohammad Reza Damavandian, Saeid Paktinat-Saeij
2159–2164
Weinan Sun, Shovon Chandra Sarkar, Xuenong Xu, Zhongren Lei, Shengyong Wu, Ruixia Meng
2165–2172
Su-Qin Shang, Yao-Nian Chen, Ying-Lu Bai
2173–2183
sayed Mosayeb Mahdavi, Mahdieh Asadi
2184–2191
Jhih-Rong Liao, Chyi-Chen Ho, Xiao-Duan Fang, Ko Chiun-Cheng
2192–2213
Sung-Tae Chong, Heung Chul Kim, Jong-Gil Park, Chang-Yong Choi, Chang-Uk Park, Terry A. Klein, Richard George Robbins
2214–2223
Neda Rostamai, Mostafa Maroufpoor, Amin Sadeghi, Mostafa Mansourqazi, Tarikul Islam, Mohammad Shaef Ullah
2224–2236
Ismail Doker, Kamil Karut, Mete M. Karaca, Elena Cargnus, Cengiz Kazak
2237–2243
Litao Li, Rui Jiao, Lichen Yu, Xiong Zhao He, Limin He, Changxin Xu, Linlin Zhang, Jinli Liu
2244–2258
Viacheslav A. Trach, Alexander A. Khaustov
2259–2268
Sergey G. Ermilov, Maria Minor
2269–2278